Bedankt voor het invullen van de behoeftepeiling.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inmiddels zijn wij aan de slag met de verwerking van de gegevens uit de digitale behoeftepeiling en willen u hartelijk danken voor het invullen daarvan. De gegevens helpen ons om zicht te krijgen op de behoefte voor de verschillende soorten opvang die wij willen en kunnen gaan aanbieden.

Op basis van de gegevens en mogelijkheden die we hebben, wordt er nu toegewerkt naar een concreet aanbod dat wij op korte termijn met u gaan delen. Houdt de Social Schools berichten goed in de gaten en/of volg mee op www.wereldsonderwijs.nl