Koffiemomentje

Wij hebben gemerkt dat er op dit moment niet zoveel interesse is voor de klankbord- en informatieavonden die gepland stonden en staan voor dit schooljaar in verband met de ontwikkelingen richting Kindcentrum Binnenmeer. Wij hebben er daarom voor gekozen de nog geplande data zoals die stonden vermeld op www.wereldsonderwijs.nl komen te vervallen. Dit in overleg met het transitieteam, waar ook de Binnenmeer in vertegenwoordigd is.

Tussen de voorjaars- en zomervakantie zullen Annemarie en Margriet samen op een paar aangekondigde momenten om 8.30 uur op informele wijze met nieuwsgierige, geïnteresseerde, belangstellende of misschien bezorgde ouders een kop koffie/thee drinken op het plein. Hierbij gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die gaande zijn en op de planning staan, maar is het ook mogelijk om vragen die er leven aan ons voor te leggen.

Wilt u met ons koffiedrinken en bijpraten over alle ontwikkelingen? Houdt u dan de berichtgevingen op Social Schools in de gaten. Binnenkort meer!