Bouwplannen Basisschool De Binnenmeer

Het mooie, cultuurhistorische gebouw van De Binnenmeerschool wordt verbouwd tot een nieuw kindcentrum. 

Basisschool Binnenmeer wordt over een jaar stevig onder handen genomen om zo weer het pareltje te worden dat de kinderen van Uitgeest verdienen. Het 100 jaar oude gebouw zal een interne verbouwing ondergaan en wordt tegelijkertijd uitgebreid met nieuwbouw voor onderwijs en kinderopvang om de school te transformeren tot een kindcentrum. 
In het nieuwe kindcentrum is straks plek voor 275 leerlingen, kinderopvang van 0 tot 4 jaar en voor- en naschoolse opvang. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen werkt het kindcentrum samen met veel verschillende partners zoals kinderfysiotherapie, GGD, Hallo Muziek, Cultuurhuis Heemskerk e.a.

Op dit moment bevindt het project zich in de fase van ontwikkeling. Er wordt volop getekend aan het ontwerp van het gebouw en nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte. De feitelijke (ver)bouw start pas medio 2024, maar voor die tijd moet er nog veel gebeuren in de voorbereidingen. 

Ontwerp en opvang
Weeda Architecten heeft voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is dezelfde architect die ook kindcentrum Cornelis heeft ontworpen. Inwoners, kerk en overheidsdiensten worden betrokken bij het plan. 

Opvang leerlingen tijdens de verbouwing
Tijdens de verbouwing worden de leerlingen tijdelijk opgevangen in het leegstaande schoolgebouw van de Molenhoek. Bij de Molenhoek worden 3 extra noodlokalen geplaatst om alle groepen op één locatie op te kunnen vangen. De bouwtijd zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

Planning ver(nieuw)bouwing

  • Maart 2023: inloopavond voor omwonenden
  • April 2023: terugkoppeling reacties inloopavond
  • Mei 2023: vaststelling definitief ontwerp gebouw + aanvraag omgevingsvergunning
  • Augustus 2023: verhuizing aantal groepen van Binnenmeer naar de Molenhoek
  • 4e kwartaal 2023: aanbesteding en selecteren van een aannemer
  • December 2023: tijdelijke huisvesting bij Molenhoek voor opvang leerlingen Binnenmeer
  • Maart 2024: start bouw
  • April 2025: bouw gereed.

Inloopavond en reactieformulier
Op maandagavond 20 maart organiseren schoolbestuur Tabijn en gemeente Uitgeest een inloopavond voor inwoners van Uitgeest rond de ver(nieuw)bouw van basisschool De Binnenmeer. Die avond kunnen belangstellenden vragen stellen, en vooral ook reacties en opmerkingen geven over het ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte. De inloopavond is op maandag 20 maart tussen 19.00 – 21.00 uur in de Binnenmeerschool aan de Langebuurt 30 in Uitgeest.

U kunt uw aandachtspunten ook doorgeven aan de gemeente en Tabijn met het reactieformulier Binnenmeerschool. Dit kunt u tot 27 maart per mail sturen naar centrumplan@uitgeest.nl.