Inloopavond 20-03-2023

De inloopavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden was goed bezocht. In de gymzaal gaven de bouwheer Tabijn en de gemeente Uitgeest a.d.h.v. posters en een doorlopende diapresentatie informatie over de achtergrond van het schoolgebouw en de aanstaande (ver)bouwplannen. Architect Henk van der Pool, ook verantwoordelijk voor het pas opgeleverde kindcentrum Cornelis van Tabijn, lichtte de op de muur geplakte bouwtekeningen toe. Een deel van het gebouw zal worden gesloopt. Daarvoor in plaats komt een nieuw gedeelte dat optimaal aansluit op de moderne ideeën van onderwijs. Geen gesloten lokalen langs een gang maar open en lichte ruimtes met veel gelegenheid om spelenderwijs te leren, zoals ook locatieleider Annemarie van Rixel het concept van ‘werelds onderwijs’ beschreef.


Veel bezoekers hebben zelf ooit op de Binnenmeer les gehad en kwamen niet zozeer om kritische vragen te stellen maar om te horen wat er allemaal gaat veranderen aan het gebouw. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld middels een (online) formulier hun reacties te geven op de ver(nieuw)bouwing.