Kindcentrum Binnenmeer weer een stap dichterbij (juni 2023)

Op 27 juni ondertekenden Stichting Tabijn en de gemeente Uitgeest een bestuursovereenkomst voor de (ver)nieuwbouw van Basisschool Binnenmeer. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de financiering, de planning en het proces. Met de ondertekening komt het nieuwe kindcentrum weer een stap dichterbij. De bouw gaat van start in 2024, oplevering is gepland in de loop van 2025.

Basisschool Binnenmeer wordt stevig onder handen genomen. Het meer dan 100 jaar oude gebouw zal een interne verbouwing ondergaan. Het oude gedeelte wordt gerenoveerd, met respect voor de karakteristieke historische kenmerken van het gebouw. Tegelijkertijd wordt het gebouw uitgebreid met nieuwbouw om de Binnenmeer te transformeren naar een kindcentrum dat plaats biedt aan 275 basisschoolleerlingen en kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen.

Inspiratie
Ter inspiratie voor het ontwerp en de inrichting van het kindcentrum bezochten medewerkers van Tabijn, wethouder René Oud en raadsleden van de gemeente Uitgeest een Kindcentrum in Badhoevedorp, de Rietveldschool. Dit is, net als de Binnenmeer, een klassiek gebouw in combinatie met nieuwbouw waarin nu een kindcentrum gevestigd is. Dat leverde goede ideeën op. Bovendien gaf het inzicht in de uitdagingen die de combinatie van renovatie en nieuwbouw met zich meebrengt, om te komen tot een kindcentrum dat voldoet aan de eisen van nu.

Proces
De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Het definitief ontwerp is bijna klaar en aan het einde van dit jaar zal Tabijn, dat verantwoordelijk is voor de bouw en dit traject begeleidt, een aannemer zoeken. De start van de bouw is gepland in het eerste half jaar van 2024 en zal naar verwachting ongeveer vijftien maanden duren. Als alles volgens planning verloopt, wordt het kindcentrum medio 2025 opgeleverd. Gedurende de bouw krijgen de leerlingen les in de Molenhoekschool, die nu leegstaat omdat deze leerlingen zijn verhuisd naar Kindcentrum Cornelis.

Op de foto: Wethouder René Oud en Carla Smits, bestuurder van Tabijn, ondertekenen de bestuursovereenkomst op het schoolplein Basisschool Binnenmeer.