Nieuwe data informatieavonden & klankbordavonden

Informatieavonden – dit zijn avonden waarbij u geïnformeerd wordt over het proces rond de bouw en onderwijsorganisatie en zijn bedoeld voor alle ouders die interesse hebben. Deze avonden starten om 19.30 uur. 

Binnenmeer 15 februari 2022 
28 juni 2022   
Cornelis 2 november 2021 
10 februari 2022
21 juni 2022 

Klankbordavonden – dit zijn avonden waarbij één of meerdere onderwerpen centraal staan. Hiervoor kunt u ongeveer een maand van te voren inschrijven. Er is ruimte voor 20 ouders die affiniteit of interesse hebben omtrent het onderwerp waarover gesproken wordt, hierover willen meedenken en een bijdrage willen leveren. Deze zijn nog niet vastgesteld en worden per bijeenkomst en voor inschrijving met u gedeeld. We verwachten op deze manier veel verschillende ouders de gelegenheid te bieden actief deel te kunnen laten nemen aan dit mooie proces. Deze avonden starten om 19.30 uur. 

Binnenmeer 18 januari 2022 
7 april 2022   
Cornelis 16 november is verplaatst naar 23 november 2021
20 januari 2022 
5 april 2022