Nieuwe data informatieavonden & klankbordavonden schooljaar 2021/2022

Cornelis

Informatieavonden – dit zijn avonden waarbij u geïnformeerd wordt over het proces rond de bouw en onderwijsorganisatie en zijn bedoeld voor alle ouders die interesse hebben. Deze avonden starten om 19.30 uur. 

Cornelis 2 november 2021 
10 februari 2022
21 juni 2022 

Klankbordavonden – dit zijn avonden waarbij één of meerdere onderwerpen centraal staan. Hiervoor kunt u ongeveer een maand van te voren inschrijven. Er is ruimte voor 20 ouders die affiniteit of interesse hebben omtrent het onderwerp waarover gesproken wordt, hierover willen meedenken en een bijdrage willen leveren. Deze zijn nog niet vastgesteld en worden per bijeenkomst en voor inschrijving met u gedeeld. We verwachten op deze manier veel verschillende ouders de gelegenheid te bieden actief deel te kunnen laten nemen aan dit mooie proces. Deze avonden starten om 19.30 uur. 

Cornelis 16 november is verplaatst naar 23 november 2021
20 januari 2022 
5 april 2022 is verplaatst naar 9 juni 2022 

Binnenmeer

Koffiemomentje

Wij hebben gemerkt dat er op dit moment niet zoveel interesse is voor de klankbord- en informatieavonden die gepland stonden en staan voor dit schooljaar in verband met de ontwikkelingen richting Kindcentrum Binnenmeer. Wij hebben er daarom voor gekozen de nog geplande data zoals die stonden vermeld op www.wereldsonderwijs.nl komen te vervallen. Dit in overleg met het transitieteam, waar ook de Binnenmeer in vertegenwoordigd is.

Tussen de voorjaars- en zomervakantie zullen Annemarie en Margriet samen op een paar aangekondigde momenten om 8.30 uur op informele wijze met nieuwsgierige, geïnteresseerde, belangstellende of misschien bezorgde ouders een kop koffie/thee drinken op het plein. Hierbij gaan we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen die gaande zijn en op de planning staan, maar is het ook mogelijk om vragen die er leven aan ons voor te leggen.

Wilt u met ons koffiedrinken en bijpraten over alle ontwikkelingen? Houdt u dan de berichtgevingen op Social Schools in de gaten. Binnenkort meer!